Tuesday, June 8, 2010

Kiedy zjawili się policjanci, odkryli mojego brata śpiącego na dachu. Nikt nie wie jak się tam znalazł.

The excitement of watching a Polish show he understands. In order to hear well, Lee sits very close to the TV.

Ekscytujące jest dla Lee oglądanie czegoś po polsku, co potrafi zrozumieć. Żeby dobrze wszystko słyszeć, siada bardzo blisko telewizora.


One afternoon we met up with my high school buddy on Gliwice’s main square. I haven’t seen Adrian in years and I got to meet his lovely wife and son who’s one of the most outgoing kids ever.

W pewne popołudnie spokaliśmy się na gliwickim rynku z moim przyjacielem z lat szkolnych. Nie widzieliśmy się z Adrianem od lat i poznałam jego uroczą żonę i syna, który jest jednym z najbardziej otwartych dzieciaków z jakimi kiedykolwiek miałam do czynienia.
Later that day we visited a local museum. I love the mammoth skeleton shadow on the ceiling!

Później tego samego dnia odwiedziliśmy miejscowe muzeum. Uwielbiam cień jaki ten szkielet mamuta rzuca na sufit!I think this bird must have gotten suicidal after straight three weeks of rain.

Myślę, że ten ptak wpadł w samobójczy nastrój po trzech tygodniach ciągłego deszczu.


My girlfriend Miśka flew from Ireland and we went to meet her at the Kraków airport. We thought it would be funny to hold a sign and mix in with the crowd waiting for people they didn’t know. Our sign said “HOT STUFF”.

Moja przyjaciółka Miśka przyleciała z Irlandii i pojechaliśmy ją odebrać z krakowskiego lotniska. Pomyśleliśmy, że zabawnie byłoby trzymać tabliczkę i zmieszać się z tłumem osób oczekujących na podróżnych, których nie znają. Napis na naszej tabliczce głosił: “GORĄCY TOWAR”.


We had a few drinks to many. It wasn’t until the next morning that Thom and I found out that Lee took pictures of us sleeping at the kitchen table.

Wypiliśmy troszkę za dużo. Dopiero następnego dnia Thom i ja dowiedzieliśmy się, że Lee zrobił zdjęcia nas śpiących przy stole.


Lee was the only one not feeling good in the morning. The revenge was sweet.

Rano tylko Lee nie czuł się dobrze. Zemsta była słodka.


While Lee was recovering we met Miśka for coffee.

Kiedy Lee dochodził do siebie, spotkaliśmy się z Miśką na kawę.
Thom had to work so we went to walk around town and look at all the things we were not going to buy.

Thom musiał wracać do pracy, więc poszłyśmy pochodzić po mieście i pooglądać to wszystko czego nie miałyśmy zamiaru kupować.


In the next post Lee visits his first milky bar!

W następnym poście Lee odwiedza swój pierwszy bar mleczny!

7 comments:

 1. Intrygują mnie Twoje tytuły postów, to cytaty z przystanku Alaska? Widzę, że zasmakowała wam Żołądkowa Gorzka!

  ReplyDelete
 2. Zdjecia śpiących przy stole, a później Wasza zemsta na Lee- naprawdę zabawne!:DDDDD

  ReplyDelete
 3. Very nice. Now I must google milky bar...

  ReplyDelete
 4. Nie, komentarze są z różnych dziwnych rzeczy :D

  W Pradze natknęliśmy się na mnóstwo martwych gołębi. Masowe samobójstwa?

  No właśnie my czasem różne rzeczy lubimy za bardzo, chociaż Żołądkowa była wyjątkowo dużym hitem ;-)

  Milky bar coming up tomorrow!

  ReplyDelete
 5. Hi hi! Widze ze dobrze sie bawicie.
  Smiech= lekarstwo na zla pogode.

  ReplyDelete

Tyler: Can I ask your name?
Ally: Anonymous.
Tyler: Anonymous? Is that Greek?