Thursday, March 27, 2014

"A w głowach mają oczy, w głowach mają uszy, w głowach mają miasto."

For four days spent in Baltimore, I bitched and whined about my Canon forgotten at home (like Kevin).


Good luck taking pictures of wiggly babies, bouncy 3 year olds, and dogs with ADHD with an analog! Indoors! Opium for them, valium for me! Make it a double!


So at the next getaway (Vermont will soon debut on the blog), I did not even take the Canon out of the bag. Makes sense, right?
Przez cztery dni w Baltimore złorzeczyłam i psioczyłam, bo strasznie mi brakowało zapomnianego w domu (jak Kevin) Canona. 

Powodzenia w fotografowaniu analogiem wijących się niemowlaków, żwawych trzylatków i psów z ADHD! I to we wnętrzach! Opium dla nich, valium dla mnie! Podwójne!

No to podczas kolejnego wyjazdu (Vermont wkrótce zadebiutuje na blogu) Canona nawet nie wyjęłam z torby. Logiczne.


The beautiful Penn Station building. Its top three floors will in the future become a hotel. In the past, I had slept in a B&B in an old train car or in lodgings in a treetop. A hotel at a train station? Why not!  Piękny budynek dworca Penn Station, którego trzy najwyższe piętra mają kiedyś mieścić hotel. Zdarzyło mi się spać w pensjonacie w starym wagonie kolejowym, czy w kwaterze na drzewie. Hotel na dworcu? Czemu nie. 


All Michelle's pets have British names. Here's Charlie. Wszystkie zwierzęta Michelle mają brytyjskie imiona. Tutaj Charlie. 

And here's Dudley. Gus waited our visit out under a blanket. A tutaj Dudley. Gus przeczekał naszą wizytą pod kołdrą.

Michelle's neighborhood, Roland Park, was the first planned suburb in Northern America. Roland Park, gdzie mieszka Michelle, było pierwszym zaplanowanym przedmieściem w Północnej Ameryce.

This 19th century church has been converted into a house. Your own bell in your own tower? A dream! Ten XIX-wieczny kościół przerobiony został na dom. Własny dzwon na własnej wieży? Marzenie!

This mural is a part of the Baltimore Love Project. Ten mural jest częścią Projektu Baltimore Love.

Glenn and Michael's new apartment. 
Nowe mieszkanie Glenna i Michaela.

A view of working boats.
Widok na łodzie pracujące.

And a view of retired ones. Plus an ill-fated old power plant adapted into shop/restaurant/office space, where almost every business is doomed to go, well, out of business. I na łodzie emerytowane. Plus pechowa stara elektrownia przerobiona na sklepy, restauracje i biura, w której bankrutują wszystkie biznesy.

Monday, March 17, 2014

I can't think of who I'd want to be stuck in an elevator with, except maybe Amelia Earhart.

Are you too tortured by the awful feeling that you have forgotten something when you're leaving the house for a longer while? I always am and, usually, for a good reason. I notoriously leave behind my comb and my toothbrush. But this time I hit a new low: upon arrival at the airport, I discovered that I brought the filters, the camera charger, the cord, but... not the camera. On the flip side, I did accidentally drag the analog camera along with me, so some film pictures will appear here at some point.


Here are some photos from our short visit to Baltimore, as captured by my phone. 
Też tak macie, że kiedy wychodzicie z domu przed dłuższą nieobecnością, męczy Was to okropne uczucie, że czegoś zapomnieliście? Mnie męczy zawsze i zwykle okazuje się, że słusznie. Notorycznie zapominam o grzebieniu lub szczoteczce do zębów. Ale tym razem pobiłam samą siebie: dopiero na lotnisku odkryłam, że filtry mam, ładowarkę mam, kabel mam, za to zapomniałam... aparatu. Udało mi się za to całkiem niechcący przytaszczyć ze sobą analoga, więc jakieś zdjęcia z kliszy jeszcze się kiedyś pojawią.

A zatem telefonowa fotorelacja z naszej krótkiej wizyty w Baltimore.


Don't let the appearances fool you! This frigid looking land turned out to be way warmer than what Boston has gotten us used to in recent months.
Pozory mylą! Ta mroźnie wyglądająca kraina okazała się znacznie cieplejsza niż to, do czego przyzwyczaił nas w ostatnich miesiącach Boston. 

After a night spent at our friends' place, in the fine company of their new pup, my asthma attack caused us to dramatically evacuate to a hotel (we also discovered that Lee had forgotten to pack the cosmetic/medicine bag, the curse of the forgotten toothbrush is still going strong!).
Po nocy spędzonej u przyjaciół w towarzystwie ich nowego szczeniaka, atak astmy zmusił nas do dramatycznej ewakuacji do hotelu (przy okazji odkryliśmy, że Lee zapomniał torby z kosmetykami i lekami, klątwa zapomnianej szczoteczki do zębów trwa!).


A view of the... Katyn Memorial. I'm wondering if this is why Lee's watching Wajda's 'Katyń' right now.
Widok na Pomnik... Katyński. Ciekawe czy to dlatego Lee ogląda właśnie 'Katyń' Wajdy.

Shopping at favorite stores in Hampden.
Zakupy w ulubionych sklepach w Hampden.

And a visit to Glenn's store. Michelle is presenting her vintage scores.
I wizyta w sklepie Glenna. Michelle prezentuje swoje wintydżowe łupy.


North Avenue's coming back to life. Recently, a radical co-op coffee shop/bookstore/vege eatery, Red Emma's, has moved there.

On the way to dinner with Chris, taking an unplanned route, we spotted a sign: 'Tijuana Tacos'. Screams, shrieks, and turning around on screeching tires. Back in the day, we had Tijuana for a neighbor. I learned my first Spanish words to order food when the English speaking owner was not in. We still reminisce about a spontaneous block party that broke out after concerned neighbors gathered to discuss an armed robbery of Tijuana. Later, it closed its doors and we were left with a hole in our hearts and stomachs. Hallelujah, Tijuana is alive!
North Avenue coraz bardziej odżywa. Ostatnio przeprowadziła się tam radykalna co-op kawiarnia/księgarnia/vegejadalnia Red Emma's.

W drodze na obiad z Chrisem, nieplanowaną trasą, natknęliśmy się na szyld 'Tijuana Tacos'. Wrzaski, piski i nawracanie na skwierczących oponach. Z Tijuana Tacos mieszkaliśmy kiedyś po sąsiedzku. Pierwszych hiszpańskich słów w życiu uczyłam się po to, żeby móc zamawiać tam jedzenie, kiedy nieobecny był akurat mówiący po angielsku właściciel. Do tej pory wspominamy spontaniczną imprezę na naszej przecznicy, w którą zamieniło się zgromadzenie zaniepokojonych sąsiadów po rabunkowym napadzie właśnie w Tijuanie. Potem została zamknięta, a nam pozostała dziura w sercu i żołądku. A okazuje się, że Tijuana żyje!

Beers and shuffleboard with Chris at the Laughing Pint.
Piwo i shuffleboard z Chrisem w Laughing Pint.

An Easter chicken shitting out bubble gum. As well as an unusually unappetizing restaurant name.
Wielkanocny kurczak srający gumą do żucia. Oraz wyjątkowo mało apetycznie brzmiąca restauracja.

A visit to Canton and one of the best doors in Baltimore featuring three local symbols: a crab, Mr. Boh (the mascot of the Natty Boh beer), and the Old Bay seasoning.
Wizyta w Canton oraz jedne z najfajniejszych drzwi w Baltimore z trzema lokalnymi symbolami: krabem, Mr. Boh (maskotką piwa Natty Boh) oraz przyprawą Old Bay.

A breakfast to-go. One for the lady, one for the dude.
Śniadanie na wynos. Jedno dla damy, drugie dla chłopa.

The beautiful house of our friends.
Piękny dom przyjaciół.

An Afghan lunch with Viv and fulfilling late-night drunk food cravings with Michelle and Chris.
Afgański lunch z Viv i zajadanie pijackich głodów w środku nocy z Michelle i Chrisem.

Till the next time, Baltimore!
Do następnego razu, Baltimore!

Monday, March 10, 2014

Crossing into established events is strictly forbidden. Except for cheap tricks.


Mr. Adam came to pay us a visit in Massachusetts. As always, the main activities consisted of spirits, brews, and wine tastings and fired-up discussions on the most random of topics out there.
Pan Adam przybył do Massachusetts z wizytą. Jak zwykle, główne zajęcia obejmowały degustacje napojów wyskokowych oraz zaognione dyskusje na tematy wielce przypadkowe.


Two Adams one case.
Dwóch Adamów jedna skrzynka.

We congregated at Adam and Pete's to have a Mexican dinner and later to watch the Opening Ceremony of the Olympics.
Zebraliśmy się u Adama i Pete'a na meksykański obiad i ceremenię otwarcia Igrzysk.

Adam got Lee hooked on nicotine lozenges.
Adam wciągnął Lee w nikotynowe pastylki.

We walked through the neighborhood to get a Venezuelan lunch with Adam and him mom.
Przemaszerowaliśmy przez naszą dzielnicę żeby zjeść wenezuelski lunch z Adamem i jego mamą.

Clockwise. Arepa - a Venezuelan staple. A tiny grilled sandwich consists of meat, cheese, beans, or vegetables stuffed into a corn flour pocket. A side of guesacaca - a very tangy avocado sauce, often dubbed as the 'Venezuelan guacamole'. Fried yuca sticks. Tostones - double fried plantains, which always make me think of my friend Yes, who makes them the best in the world.
Zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Arepa - wenezuelski klasyk. Niewielka grillowana kieszonka z kukurydzianej mąki wypchana mięsem, serem, fasolą lub warzywami. Guesacaca - kwaśny sos z awokado, często nazywany 'wenezuelskim guacamole'. Smażony maniok. Tostones - dwukrotnie smażone platany, które zawsze przywodzą mi na myśl moją przyjaciółkę Yes, która przyrządza je najlepiej na świecie.
 
Adam and Pete's loft is located in a beautiful, 19th century brewery. During Prohibition it was used as a laundry and has recently been converted into a residential building.
Loft Adama i Pete'a mieści się w pięknym dziewiętnastowiecznym browarze. W czasach prohibicji służył on jako pralnia, a niedawno zaadaptowany został na apartamentowiec.Adam and Lee were taking turns making Moscow Mules (vodka, ginger beer, and lots of lime juice, served in copper mugs).
Adam i Lee na zmianę wyciskali wielkie ilości soku z limonek do Moscow Mules (wódka, piwo imbirowe i sok limonkowy w miedzianych kuflach).


The beggars on duty - Bear and Buddy.
Etatowi żebracy - Bear and Buddy.