Thursday, June 3, 2010

Karl, don't you waste the day, just 'cause you don't work at the radio station.

It’s hard to believe but the Gliwice radio station tower is entirely made of wood. It’s the tallest wooden structure in the world! It measures 364 feet.

Trudno uwierzyć, ale wieża gliwickiej radiostacji jest w całości zrobiona z drewna. Jest najwyższą drewnianą konstrukcją na świecie! Mierzy 111 metrów.


The outdoors exhibit of large size photographs and postcards features Gliwice today and at the beginning of the 20th century, when it was a German town. I love the way it used to look.

Na wystawie dużego formatu fotografii i pocztówek pokazane są Gliwic dzisiaj i na początku XX. stulecia, kiedy były miastem niemieckim. Bardzo podoba mi się to, jak kiedyś wyglądały.


The bridge from the last post.

Most z poprzedniego postu.


We attended a lecture on the history of the radio station. When he found out that Lee was from the States, the custodian decided to speak in both Polish and English. I thought it was really nice of him until he started making remarks like “Whoops, in English I said ‘Berlin’ instead of ‘Munich’. That’s OK. It won’t make a difference to an American”.


Poszliśmy na wykład na temat historii radiostacji. Kiedy kustosz dowiedział się, że Lee jest ze Stanów, postanowił poprowadzić wykład zarówno po polsku, jak i po angielsku. Myślałam jak to miło z jego strony, do momentu kiedy zaczął rzucać przycinkami w stylu “Ups, powiedziałem po angielsku ‘Berlin’ zamiast ‘Monachium’. Nie szkodzi. Amerykanowi i tak nie zrobi to różnicy”.


The radio station building was where a famous provocation took place which gave Germany an excuse to attack Poland and start the WWII. In a top-secret operation SS-troops dressed as Polish insurgents broke in, terrorized the German staff (Gliwice was a German city back then) and broadcast an announcement in Polish.

W budynku radiostacji miała miejsce słynna prowokacja, która dała Niemcom wymówkę do zaatakowania Polski i wywołania drugiej wojny światowej. W ramach ściśle tajnej misji przebrani za polskich powstańców SS-mani włamali się do środka, sterroryzowali niemiecką załogę (Gliwice były wtedy niemieckim miastem) i nadali komunikat w języku polskim.


The custodian used Lee to show how nice and easy the radio operator’s job was.

Kustosz użył Lee żeby zaprezentować jak miła i łatwa była praca operatora.

The microphone in the background might be the one that was used in the famous broadcast. The cord was quite short and while reading the announcement the SS-man took one too many steps forward, unknowingly pulling the plug. As a result only the first several words reached the listeners.


Ten mikrofon w tle mógł być tym, którego użyto podczas nadania słynnego komunikatu. Przewód jest dość krótki i podczas odczytu SS-man zrobił o jeden krok za dużo, niechcący wyrywając wtyczkę z gniazdka. W rezultacie tylko kilkanaście pierwszych słów dotarło do słuchaczy.
I need to go back and take pictures at night. The tower is illuminated and looks pretty impressive. The residents of Gliwice call it their little Eiffel Tower.


Muszę wrócić i zrobić zdjęcia w nocy. Wieża jest podświetlona i wygląda dość imponująco. Mieszkańcy Gliwic nazywają ją swoją małą Wieżą Eiffla.

6 comments:

 1. I am having so much fun reading about your travels. Stay safe and have a great time!

  ReplyDelete
 2. haha. wybieram się do Paryża , żeby zobaczyć wieże Eiffle'a,a tu wystarczyło wsiąść w pociąg i zrobić sobie 20minutowy kurs do Gliwic :) Chyba sprawdza sie powiedzenie 'cudze chwalicie , swego nie znacie' , ups.

  ReplyDelete
 3. bardzo mi miło :)
  łał, Kasandra inspiruje i nawet nie mam się co do niej umywać!

  ReplyDelete
 4. Angel: Thanks! We'll be back in SC for a few days in September. Hope to see you then!

  Maddie: I kasztany też w Gliwicach są (co tam plac Pigalle ;-)

  Mjks: Nadal nie rozgryźliśmy...

  ReplyDelete
 5. Kurcze...mamy w Polsce fajne skarby! (o ktorych nawet nie wiem(y)!)

  ReplyDelete
 6. Those are two cities in france right? no? two kinds of hot dog?
  I wish we could see you in September. We will be there in August, then end of.
  Be safe. D

  ReplyDelete

Tyler: Can I ask your name?
Ally: Anonymous.
Tyler: Anonymous? Is that Greek?