Wednesday, September 3, 2014

Oh, what a bloody pickle this is.

It was in Boston that ether was used for the very first time to put a patient under. A patient (who, for a change, was not screaming from pain) was relieved of a neck tumor. Why do I mention it? Because not long ago we visited the Ether Dome, the operating theater at Massachusetts General Hospital, where the pioneer anesthesia took place. To w Bostonie po raz pierwszy uśpiono pacjenta eterem. Pacjentowi (niewrzeszczącemu dla odmiany z bólu) usunięto guza szyi. Dlaczego o tym piszę? Bo niedawno odwiedziliśmy Ether Dome, operacyjny teatr w Massachusetts General Hospital, gdzie pionierskie znieczulenie miało miejsce.

Due to the use of ether, surgeries no longer resembled torture, but they remained spectacles. Can you imagine undergoing a surgical procedure involving a commenting audience? Dzięki eterowi operacje nieco przestały przypominać tortury, choć pozostały widowiskiem. Wyobrażacie sobie być poddanym zabiegowi chirurgicznemu z udziałem komentującej widowni?


The most interesting thing about the Ether Dome to me was the painting (a mural, actually) from the first picture. It is contemporary, and for the purpose of its creating, the scene of the first surgery using ether was reenacted. The roles were played by the most notable doctors of Massachusetts General Hospital, who patiently get clad in starched shirts and glued-on beards and mutton chops. Najciekawszy w Ether Dome jest, moim zdaniem, obraz (a właściwie malowidło ścienne) z pierwszego zdjęcia. Został namalowany współcześnie, a na jego potrzeby odegrano scenę pierwszej operacji z użyciem eteru. Aktorami byli najznakomitsi lekarze Massachusetts General Hospital, którzy cierpliwie dali się ubrać w wykrochmalone koszule i okleić w brody i bokobrody.
 

6 comments:

Tyler: Can I ask your name?
Ally: Anonymous.
Tyler: Anonymous? Is that Greek?