Monday, April 13, 2015

Flaar was an insect lord, an ancient behemoth.

We spent day 4 meandering around the labyrinths of Alfama, which sit plastered to a rocky hill and were inherited from the Moors.  Dzień 4 spędziłyśmy na łazędze po przylepionych do skalistego wzgórza labiryntach Alfamy - spadku po Maurach.

We walked into Café do Eléctrico by complete luck (the board was not out yet) but, as it turned out, this is a destination of Polish pilgrimages! Polish director Jakimowski filmed café scenes here for his movie Imagine. The owner told us so much about the crew and the set that we ended up watching the movie right after returning from Portugal. Meh. Do Café do Eléctrico wlazłyśmy przypadkiem (tablica jeszcze nie była wystawiona), a okazało się, że to cel polskich pielgrzymek! Jakimowski kręcił tutaj kawiarniane sceny do Imagine. Właścicielka tyle naopowiadała nam o ekipie i planie, że zaraz po powrocie z Portugalii obejrzałyśmy film. Słaby.

Wandering around Feira da Ladra (Thieves Market, although some claim that the correct translation should be Bark Beetle Market or, even worse, Lice Market) can leave you hysterical. You never know when you might come across a chair/a lamp/a hog head that you absolutely must have but there is no way it will fit in your luggage. Pałętanie się po Feira da Ladra, czyli Targu Złodziei (chociaż niektórzy twierdzą, że jest to błędne tłumaczenie i tak naprawdę jest to Targ Korników albo, jeszcze gorzej, Wesz) może skończyć się histerią. Nigdy nie wiadomo kiedy natrafisz na krzesło/lampę/głowę dzika, które koniecznie musisz mieć, a za cholerę nie zmieści się w bagażu.

When it comes to musical preferences, my taste is quite eclectic but I can't stand whiny shit. And so I wasn't sure if I would like fado. But I did!
Finding your way into the Chapito bar is not easy. You must walk through an inconspicuous gallery store, take the stairs down, sneak through a restaurant, and down the stairs again (good luck finding your way out after a few glasses of wine!). Teresa Brum will alternately break your heart and heal your soul, see for yourselves here.
Jeśli chodzi o muzyczne preferencje, gust mam eklektyczny, ale nie trawię muzyki marudnej. Nie byłam więc pewna czy polubimy się z fado. A jednak! 
Trafić do baru Chapito nie jest łatwo. Trzeba przejść przez niepozorną galerię, potem schodami w dół, przemknąć przez restaurację i jeszcze raz w dół (powodzenia przy szukaniu wyjścia po kilku kieliszkach wina!). Teresa Brum na przemian łamie serce i koi duszę, zobaczcie sami tutaj.

No comments:

Post a Comment

Tyler: Can I ask your name?
Ally: Anonymous.
Tyler: Anonymous? Is that Greek?