Thursday, March 18, 2010

The guests / GościeIt so happened that we had a few guests lately.
When we first noticed the bat, he didn't make a good first impression. Spying on us like that...

Tak się złożyło, że mieliśmy ostatnio kilku gości.
Kiedy zauważyliśmy go po raz pierwszy, nietoperz nie zrobił na nas dobrego wrażenia. Kto to widział żeby tak nas podglądać...

But soon he became less shy and moved down the window net to openly participate in our kitchen life.

Ale wkrótce ośmielił się i zszedł po siatce okiennej aby już zupełnie otwarcie uczestniczyć w naszym życiu kuchennym.


We named the bat 'Bart'. We became friends.

Nazwaliśmy nietoperza 'Bart'. Zaprzyjaźniliśmy się.

Bart liked it so much here, that he stayed for almost two weeks. While other bats set off for their nightly hunts, he just sat in the window. Eventually we got a feeling that something was wrong. We checked. Bart was dead.

Bartowi tak się u nas spodobało, że został przez prawie dwa tygodnie. Kiedy inne nietoperze ruszały na nocne łowy, on nadał siedział w oknie. W końcu coś nas tknęło. Sprawdziliśmy. Bart nie żył.


Unfortunately the next guest didn't survive the visit either. The mouse ended its life as a dog toy. We found him dumped on the porch.

Niestety kolejny gość również nie przeżył wizyty. Mysz zakończył swój żywot jako psia zabawka. Znaleźliśmy go porzuconego na werandzie.

Posthumously he didn't get much respect either. Lee unceremoniously swept him off.

Pośmiertnie mysz również nie doczekał się szacunku. Lee bezceremonialnie zmiótł go z werandy.

At least this visit went well for all parties involved. The lizard teased the cat for a long time and the cat had some rare entertainment.

Przynajmniej ta wizyta potoczyła się szczęśliwie dla wszystkich zainteresowanych. Jaszczurka długo grała kotu na nosie, a kot miał nieczęstą rozrywkę.

Monkey still awaits the lizard's return.

Monkey nadal czeka na jej powrót.


3 comments:

  1. very nice window shots! Lizards can be hard to get. This time of year maybe they slow down for some sun. I love bats, ya'll are lucky to have them, 2nd only to dragonflies! RIP bart.

    ReplyDelete
  2. Thanks! I'm terribly scared of dragonflies!

    ReplyDelete
  3. Not a fan of bats, cept they eat mosquitos. Great shots.

    ReplyDelete

Tyler: Can I ask your name?
Ally: Anonymous.
Tyler: Anonymous? Is that Greek?