Friday, January 31, 2014

Well, that's good timing because DJ Jesús just ordered up a veggie burger.

Out of the entire Harvard collection of rocks and minerals, we best liked those specimens that looked like something entirely different.

→ A tooth.
→ Broccoli.
→ A whipped cream, chocolate flakes, and jello dessert straight from the Polish 1980s.
Z całej harvardzkiej kolekcji skał i minerałów najbardziej podobały nam się te okazy, które wyglądały jak coś zupełnie innego.

→ Ząb.
→ Brokuły.
→ Deser śnieżka z czekoladowymi wiórkami i galaretką, prosto z lat 80. 
A few others also drew our attention, but overall, it's hard for me to get excited about rocks. Kilka innych również przykuło naszą uwagę, ale tak ogólnie to kamienie średnio mnie ekscytują.
 1 comment:

Tyler: Can I ask your name?
Ally: Anonymous.
Tyler: Anonymous? Is that Greek?