Monday, April 11, 2016

I'm Jo-Jo the ice cream clown, we'll give you a stick, you'll give it a lick.

Today I'm serving New England antiques. It's not the last batch either.
Dzisiaj serwuję starocie z Nowej Anglii. Nie ostatnie zresztą.

Babson Farm Quarry turned Halibut Point State Park is guarded by an out of wedlock child of a lighthouse and a fire station. Kamieniołom Babson Farm stał się parkiem stanowym Halibut Point. Pilnuje go nieślubne dziecko latarni morskiej i straży pożarnej.

Small boulders make a small Stonehenge.
Jakie głazy, taki Stonehenge.

Adam and Pete bought a chalet in Vermont. You can ski to it, fortunately for us, you don't have to. We spent Thanksgiving there. Adam i Pete kupili dom w Vermont, do którego dojechać można na nartach. Na szczęście dla nas, nie trzeba. Spędziliśmy tam Święto Dziękczynienia.

A basic necessity: a room with this view.
Artykuł pierwszej potrzeby: pokój z takim widokiem.

Oh Gloucester, you handsome bastard.
Och Gloucester, ty przystojny sukinkocie.

The day of the grand fog. Surfers didn't mind.
Dzień wielkiej mgły. Surferom nie przeszkadzała.

I was dying to see some ballet. And for months I've been trying to visit Shalin Lie Performance Center in Rockport. So when I discovered that they were having a transmission of Bolshoi Ballet, I immediately pulled the trigger on the tickets. Have I mentioned that Lee hates surprises? Weirdo. As it turns out, he also hates ballet. And most of all, he hates The Nutcracker's guts, since he was tortured with it as a child. It was a wonderful evening, sigh. Miałam straszną chcicę na balet. Do odwiedzenia Shalin Liu Performace Center w Rockport przymierzałam się od wielu miesięcy. Kiedy więc odkryłam, że ogranizują transmisję z Baletu Bolshoi, bez gadania kupiłam bilety. Czy wspominałam już, że Lee nie znosi niespodzianek? Dziwak. No więc okazało się, że Lee nie znosi również baletu. A już najbardziej Lee nie cierpi Dziadka do Orzechów, którym torturowany był w dzieciństwie. Wspaniały wieczór za nami (wdech, wydech, wdech, wydech).

We dragged our favorite crew to our favorite spots. Przeciągnęliśmy ulubioną ekipę po ulubionych miejscówkach.

Ice Bucket Challenge x100 - Plunge 4 Pete. In December, 400 people and a few dogs jumped into the icy ocean on our beach. Too bad we arrived on the scene when everybody was already out of the water. Ice Bucket Challenge razy 100. W grudniu na naszej plaży 400 osób i kilka psów wskoczyło do lodowatego oceanu. Szkoda, że dotarliśmy na miejsce dopiero kiedy wszyscy już wyleźli z wody.


No comments:

Post a Comment

Tyler: Can I ask your name?
Ally: Anonymous.
Tyler: Anonymous? Is that Greek?