Tuesday, December 23, 2014

We will goo oot the bock wee.

Accidentally, we came across an old oil mill in a state of disrepair. Back in the day cottonseed oil was pressed here, now it is used as storage for fertilizer (which maybe explains the curious case of green kissel).

I have post-vacation nuclear propulsion. Better times are coming.
Zupełnym przypadkiem natknęliśmy się na starą olejarnię w stanie rozpadu. Kiedyś wyciskano tutaj olej z ziaren bawełny, teraz służy ona podobno za magazyn nawozów sztucznych (co być może wyjaśnia sprawę zielonego kisielu).

Mam powakacyjny napęd atomowy. Nadchodzą lepsze czasy.
No comments:

Post a Comment

Tyler: Can I ask your name?
Ally: Anonymous.
Tyler: Anonymous? Is that Greek?